Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon voor de Delftsche Schoolvereeniging is, daar waar mogelijk, mevrouw Aster Luijendijk (bereikbaar op telefoonnummer 065250 2378 of via mailadres aster.luijendijk@arbounie.n

Indien Aster Luijendijk niet beschikbaar is, kan er contact worden opgenomen via het centrale landelijke telefoonnummer 088-272 60 26 of via mailadres: vertrouwenspersoon@arbounie.nl. Er wordt dan een vervangende vertrouwenspersoon ingeschakeld.