Schoolondersteuningsprofiel

De DSV is lid van het samenwerkingsverband PPO Delflanden. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband en wanneer de school een leerling naar speciaal (basis)onderwijs doorverwijst.