Oudercommissie

De oudercommissie van Stichting het Uilenest is een volwaardig gesprekspartner voor de directeur en manager van Stichting het Uilenest. Belangrijk, want ouders/verzorgers weten toch vaak wat voor hun kind het beste is. Dit is dan ook via de Wet op de Kinderopvang goed geregeld. In de oudercommissie zijn zowel de Peuterspeelzaal als de Buitenschoolse opvang vertegenwoordigd. De commissie vergadert eens in de twee maanden. 

Contact: oudercommissie-uilenest@dsv-delft.nl