BESTUUR

De Delftsche Schoolvereeniging is een basisschool voor Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag. Dat houdt in dat de school niet door de overheid wordt bestuurd maar door de ouders. Alle ouders zijn lid van de vereniging en vormen de ledenvergadering. Zij kiezen de bestuursleden (voornamelijk) uit hun midden.

RAAD VAN TOEZICHT

Volgens de wet is er bij  een schoolbestuur een interne toezichthouder die het schoolbestuur raad geeft en controleert op het besturen van de scholen. Dit is vaak een Raad van Toezicht. De bestuurders van een school of scholen mogen niet zelf als toezichthouder optreden voor hetzelfde schoolbestuur. De wet vereist een scheiding hiertussen.

MR

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleid.

OR

De ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij de verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerstviering en de sportdag. Voor de exacte data kunt u de schoolgids en/ of DSV-nieuws raadplegen.