Wachtlijst instroom groep 2/8

We zijn een populaire school met een internationale populatie. Regelmatig ontstaan er plekken door (internationale) verhuizingen. Informeer naar de mogelijkheden want soms zijn er mogelijkheden om in latere leerjaren in te stromen. We houden een maximale groepsgrootte van 27 leerlingen.