Covid-19 informatie

  • Wij volgen de richtlijnen van het RIVM
  • Na 1 dag bieden wij thuisonderwijs voor kinderen die thuis moeten blijven, via Microsoft Teams met korte basisinstructies. Wij beantwoorden dan ook vragen 's middags na schooltijd (15.00-17.00 uur) via de chat.
  • Na 1 dag kan het werk voor thuis op afspraak opgehaald worden.
  • Wij bieden indien mogelijk vervanging bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht.
  • Informatie van de leerkracht bij ziekte of afwezigheid verloopt via MSI.
  • Wij bieden bescherming van de privacy van leerlingen in de klas tijdens online lessen.

Beslisboom 
Kinderen die verkoudheidsklachten hebben zonder koorts, onderwijs mogen volgen op school. Kinderen die wel koorts hebben, of in contact zijn (geweest) met iemand die Covid-19 heeft, of ziek is en koorts heeft, moeten wel thuis blijven. Wij stellen het op prijs als u ons hierover informeert wanneer uw kind thuis blijft vanwege Corona-gerelateerde klachten. Mocht uw kind ziek worden op school of als wij twijfelen aan de gezondheid van uw kind, dan zullen we direct contact met u opnemen met het verzoek om uw kind op te komen halen. De nieuwe beslisboom treft u in de bijlage.