Coronavirus update

Coronavirus update

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Naar aanleiding van een nieuwe maatregel van het RIVM rondom het Coronavirus hierbij een update. Vanaf heden zullen wij geen handen meer schudden. De volgende maatregelen zijn nu van kracht:

- (vaker) handen wassen

- niesen/ hoesten in de elleboog

- gebruik maken van papieren zakdoekjes

* geen handen schudden

Hieronder het bericht van de RIVM:

Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er komt nu een nieuwe maatregel bij. Sinds maandagavond 9 maart 2020 wordt ook opgeroepen om geen handen meer te schudden.

(https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus)

Voor inwoners van Nederland (uitgezonderd Noord-Brabant) blijft de oproep gelden om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius, wanneer je contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus of wanneer je in een gebied bent geweest waar veel patiënten zijn met het nieuwe coronavirus. Bij milde klachten hoeft de huisarts niet gebeld te worden, omdat het een gewone verkoudheid kan zijn. Advies is om thuis uit te zieken en te zorgen dat je anderen niet besmet. Als de klachten erger worden, neem dan telefonisch contact op met de huisarts. 

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/09/hygienemaatregelen-van-belang-om-verspreiding-coronavirus-tegen-te-gaan)

Met vriendelijke groet,

Isolde Hooijmans

.

.

.

Dear parent(s)/ guardian(s),

We like to inform you about the new guidelines from the RIVM concerning the Coronavirus. Starting now we will stop shaking hands. The following measures apply:

- (more often) washing hands

- sneezing / coughing on the inside of the elbow

- using papier handkerchief

* do not shake hands

For residents of the Netherlands (with exception of Noord-Brabant) the call continues to stay at home with a cold or elevation to 38 degrees Celsius, when you have been in contact with the corona virus or when you have been in an area where there are many patients with the corona virus. For mild symptoms, the doctor does not need to be notified, because it is most likely the common cold. The advice is to stay at home when sick to ensure that you do not infect others. If symptoms get worse, contact the doctor by telephone.  

For more information, see the website of the RIVM:

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19

Kind regards,

Isolde Hooijmans